Giỏ hàng

Mac Studio

Apple đã công bố một số sản phẩm mới trong sự kiện lúc 1 giờ, rạng sáng ngày 9/3/2022, và xuất hiện 1 chiếc máy tính bàn hoàn toàn mới có tên là Mac Studio, dạng tháp nhỏ trông giống như 2 chiếc Mac Mini xếp chồng lên nhau.

Tin tức

Apple đã công bố một số sản phẩm mới trong sự kiện lúc 1 giờ, rạng sáng ngày 9/3/2022, và xuất hiện 1 chiếc máy tính bàn hoàn toàn mới có tên là Mac Studio, dạng tháp nhỏ trông giống như 2 chiếc Mac Mini xếp chồng lên nhau.

Xem thêm Rút gọn
Facebook Twitter Top